TOT 40% KORTING OP OFFERTE!

Disclaimer

Aansprakelijkheid 

The Activity Company besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar websites. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. Alle aanbiedingen op deze website zijn zo actueel mogelijk gemaakt, desalniettemin kan het voorkomen dat een dienst niet meer leverbaar is of dat de prijs afwijkt.

The Activity Company is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door The Activity Company of door u aan The Activity Company middels een website van The Activity Company  of anderszins langs elektronische weg.

Tevens aanvaardt The Activity Company geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens The Activity Company via de website. The Activity Company aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. 

Indien informatie die op de website is opgenomen ook schriftelijk wordt verstrekt, zal in geval van tekstverschillen de schriftelijke versie bepalend zijn. The Activity Company garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan. 

Intellectueel Eigendom

De informatie, tekst, afbeeldingen, foto’s en illustraties op deze website en de vormgeving van deze website zijn beschermd onder de Auteurswet, de Databankwet en andere toepasselijke wetgeving. Behoudens wettelijke uitzonderingen mag niets daarvan worden verveelvoudigd, aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt zonder voorafgaande toestemming van The Activity Company.

Het opvragen en bekijken van de gegevens en het maken van prints voor eigen individueel gebruik is toegestaan binnen de in de toepasselijke wetgeving aangegeven grenzen.

De artikelen die op onze website gepubliceerd worden, mogen door uitgevers in dagbladen en tijdschriften zonder onze voorafgaande toestemming gepubliceerd worden, op voorwaarde dat er een duidelijke bronvermelding is opgenomen. Daarnaast dient de uitgever een exemplaar van het tijdschrift of dagblad, waarin het desbetreffende artikel is opgenomen, ter informatie aan ons te verstrekken.

Privacy

The Activity Company respecteert uw privacy en zorgt ervoor dat uw persoonlijke gegevens strikt vertrouwelijk blijven. Alle informatie aangaande persoonlijke gegevens wordt in overeenstemming met de Europese wetgeving en Nederlandse richtlijnen verwerkt. 

Bij het bezoek van pagina’s uit het publieke gedeelte worden de algemene gegevens opgeslagen in log files. Deze zijn onpersoonlijk en zullen u als bezoeker niet kunnen identificeren. Deze gegevens worden alleen verzameld voor statistische doeleinden.

Wij maken gebruik van cookies om gegevens lokaal op uw computer op te slaan zodat wij uw gebruikservaring kunnen blijven verbeteren. Als u geen cookies wilt ontvangen, kunt u de instellingen van uw browser(s) wijzigen zodat u een melding ontvangt wanneer er cookies worden verzonden. U kunt cookies van bepaalde (of alle) websites dan weigeren. U kunt cookies ook uit uw browser verwijderen of geheel uitschakelen.

The Activity Company stelt uw persoonlijke gegevens op geen enkele manier beschikbaar aan derden, behalve ten behoeve van de uitvoering van de door u geboekte dienst of als wij hiertoe wettelijk verplicht zijn. Uw persoonlijke gegevens worden alleen ter beschikking gesteld aan de uitvoerende organisatie ten behoeve van een goede uitvoering van de dienst. Deze gegevens zullen niet voor andere doeleinden gebruikt worden.

U heeft als klant  het recht op inzage en eventuele correctie, overdracht of verwijdering van uw persoonsgegevens indien gewenst.